Oudercomité

Het oudercomité bestaat uit leden van de oudervereniging die zich uit vrije wil inzetten voor de school. Zij werkt nauw samen met de school. Zij verleent advies in aangelegenheden die betrekking hebben op ouders en kinderen. Zij werkt mee aan de materiële uitbouw van de school door in overleg activiteiten te organiseren. Zij ondersteunt de werking van de school.


Voor meer informatie kan u zich wenden tot de school.