Alle praktische informatie

Uurooster


voormiddag


namiddagvan

tot

van

tot

maandag

8:35

11:50

13:05

15:25

dinsdag

8:35

11:50

13:05

15:25

woensdag

8:35

11:50donderdag

8:35

11:50

13:05

15:25

vrijdag

8:35

11:50

13:05

15:25

Het is belangrijk dat kleuters regelmatig naar school komen!
We verwachten dat iedereen op tijd aanwezig is!


- kleuteronderwijs biedt unieke kansen
- elke dag is een gewonnen dag voor een verdere, succesvolle schoolloopbaan


Bijkomende informatie vind je via de website van de scholengemeenschap KOMBO en doorklikken naar 'Zorg+'.


Voor- en naschoolse opvang

De opvang wordt geregeld vanuit de kinderopvangdienst van de gemeente.
Voor meer inlichtingen kan je terecht op het telefoonnr. 014 33 15 72 of op de website van de kinderopvang.


De bel gaat

De kinderen mogen slechts 15 minuten voor aanvang van de lessen op de school aanwezig zijn. Dit wil zeggen 's morgens vanaf 08.20 uur en 's middags vanaf 12.50 uur (indien ze niet blijven eten).
Wie vroeger dan 08.20 uur op de school komt, moet naar de voorschoolse opvang en dient een bijdrage te betalen.
Kleuters die vroeger op de school zijn en niet in de voorbewaking blijven, zijn niet verzekerd wanneer er iets zou gebeuren.


Middag

De kinderen kunnen in de school blijven eten. De leerkracht of een middagmoeder begeleiden de leerlingen met een beurtrol.
De kinderen brengen zelf hun boterhammen mee. Hun drank dienen ze via de school aan te schaffen.
Er is de keuze uit verschillende dranken.

Per eetbeurt betalen de leerlingen via de schoolrekening 0.50 euro. Dit is zowel voor het drankje als voor het gebruik van de refter.


Tussendoortje

Snoepen wordt in de school niet toegestaan. Droge koeken en fruit mogen tijdens de speeltijden gegeten worden.
Van de kinderen wordt verwacht dat zij het afval sorteren en in de juiste container gooien.