Noodopvang van 29 maart t.e.m. 2 april

Alle informatie

Volgens de richtlijnen van de overheid worden voor de lagere school de lessen geschorst vanaf maandag 29 maart.
Voor alle kleuterscholen op het grondgebied van de gemeente Mol en Balen beslisten alle onderwijsnetten in samenwerking met de gemeentelijke crisiscel dat ook in de kleuterscholen de lessen geschorst worden.

Concreet betekent dit:
Leerlingen van de lagere school en de kleuterschool blijven volgende week in eerste instantie thuis. Voor ouders die zelf geen opvang kunnen voorzien omdat men niet van thuis uit kan werken (attest werkgever vereist), wordt er door de school noodopvang voorzien tijdens de schooluren.

Inschrijven voor de noodopvang:
Er zijn 2 mogelijkheden: Kinderclub of school

1) Je hebt voor- en/of naschoolse opvang nodig.
- Je kind verblijft de ganse dag in de kinderclub.
- Inschrijven via bko@gemeentemol.be (meer info via de website van de gemeente) voor zaterdag 27 maart 16 uur

2) Je hebt alleen opvang nodig tijdens de schooluren van 8.35 – 15.25 uur (woensdag van 8.35 – 11.50 uur):

U kan hiervoor hier inschrijven.

Volgende afspraken zijn van toepassing: